Сите долу наведени дијагнози успешно се санираат,единствениот услов е навремено дијагностицирање !

Сколиоза

Кифоза

Лордоза

Пектус екскаватум (Вдлабнат граден кош)

Пектус Каринатум (Испакнат граден кош)

Вродени деформации на колкот

Вродени деформации на колена

Вродени деформации на стапала

 

Здравјето на вашите деца е наша грижа

Leave a Comment