Ул.: Пиринска 75-б, Штип

ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ

Ординација по општа медицина:

032 396 660

ПЗУ ДР КИРОВ

Специјалистичка ординација по ортопедија:

078 293 984

dr.lazo@pzudrlazokirov.com.mk

pzu.dr.kirov@gmail.com