Вродени деформаци на колкот

Dysplasia coxae congenita   Развојна дисплазија на колкот претставува претставува неправилен развиток на зглобот на колкот со нарушување на окоскувањето на ацетабулумот (зглобната чашка). Конгениталното (вродено) исчашување пак преставува изместување на главата на бутната коска од нејзината централна позиција во ацетабулумот. Причини Нема една конкретна причина за појава на развојна дисплазија на колкот. Причините за…

Read More

Испакнат граден кош

Pectus carinatum Заболувањето на коските на градниот кош е причина за настанување на деформација која се јавува во три вида: испакнати, вдлабнати и рамни гради. Испакнатите гради најчесто се јавуваат во раното детство и се последица на рахитис, а во многу ретки случаи може да биде и вродена деформација. Клиничката слика на овој деформитет е…

Read More

Вдлабнат граден кош

Pectus exavatum Овој деформитет може да остави сериозни последици во психичкиот развој на децата со манифестирање на комплекси и срам од своето тело,срам да се оди на физичко или на плажа, и секако инфериорност пред спротивниот пол. Покрај ова може да се јават и органски пореметувања, пред се во работата на срцето (појава на аритмии…

Read More

Лордоза

Лордоза Представува пренагласена кривина во лумбалниот дел на рбетот (во крстот). Воглавно е  последица на слабоста на стомачните мускули, но и на деформитет на стапалата и колената кои ги доведуваат нозете и карлицата во неправилна положба што се компензира со нагласена кривина во лумбалниот дел на рбетот. Кога го набљудуваме детето  од страна (од профил) ќе…

Read More

Кифоза

Kyphosis   Р’бетот заболен од кифоза, покажува искривување на горниот дел на грбот, давајќи му да детето т.н. излгед на грпка.Кифозата е дефинирана како закривување на ‘рбетот со конвексност. Таа е ексесивна или патолошка кога степенот на искривеност изнесува повеќе од нормалните 20 до 45 степени. Се забележува на рендгенска снимка земена од страна (странично).…

Read More

Превентива

Сите долу наведени дијагнози успешно се санираат,единствениот услов е навремено дијагностицирање !   Сколиоза Кифоза Лордоза Пектус екскаватум (Вдлабнат граден кош) Пектус Каринатум (Испакнат граден кош) Вродени деформации на колкот Вродени деформации на колена Вродени деформации на стапала  

Read More

Остеопороза

Oстеопороза, или зголемена порозност на коските, е болест која се карактеризира со губење на коскената маса и структурни нарушувања во самото коскено ткиво, водејќи кон зголемена кршливост на коските и со тоа зголемен ризик од фрактури на колкот, рбетот и другите коски. Мажите исто како и жените заболуваат од остеопороза, болест која може да се…

Read More

Сколиоза

Што е сколиоза? Нормално, рбетот има три кривини,една на вратот,една во горниот дел на грбот и една во долниот дел од грбот.Овие кривини може да се видат ако детето се посматра странично,но ако се гледа од назад рбетот изгледа правСколиоза е странично искривување на рбетот. Наместо да биде прав, тој добива облик на буквата ”S”…

Read More