Kyphosis

 

Р’бетот заболен од кифоза, покажува искривување на горниот дел на грбот, давајќи му да детето т.н. излгед на грпка.Кифозата е дефинирана како закривување на ‘рбетот со конвексност. Таа е ексесивна или патолошка кога степенот на искривеност изнесува повеќе од нормалните 20 до 45 степени. Се забележува на рендгенска снимка земена од страна (странично). Ексесивната кифоза може да биде флексибилна и структурна.Кифозата претставува вид на деформитет на ‘рбетот и не треба да се меша со лошо држење на телото (грбот).

Што ја предизвикува кифозата?Кифозата може да биде вродена (уште на раѓањето), или може да се добие поради следниве причини: метаболитички проблеми невромускуларните појави* osteogenesis imperfecta–т.н. болест на кршливи коски ;појава која предизвикува коските да се прекршат со минимална сила спина бифида Шермановата болест –состојба која предизвикува ‘рбетниот столб да се искриви во горниот дел на грбот. Причините за оваа болест се непознати, и таа почесто се сретнува кај машкиот пол.

Кои се симптомите на кифозата?Најчести симптоми на кифозата се:-нееднакви рамена-главата се навалува нанапред-разлика во висината или местото на лопатката-цврсти тетиви под коленото-кога се наведнува особата, висината на горниот дел од грбот изгледа повисока од нормално Болки во грбот, нозете, и промени во дигестивниот и системот за лачење не се причини за кифоза. Доколу детето ги има и овие симптоми, потребно е да се јави на медицински преглед.

 

*Текстот има информативен карактер и не е заменаназа професионален медицински преглед,дијагноза или третман.

Leave a Comment