• Физикален преглед на цело тело кај возрасни – 1500 ден.
  • Физикален преглед на цело тело кај деца – 1000 ден.
  • Физикален преглед на цело тело кај бебиња – 1000 ден.
  • Ултразвучна дијагностика на мускулоскелетен систем кај возрасни – 1500 ден.
  • Ултразвучно пратење на состојбата и напредокот на колковите кај бебиња – 1000 ден.
  • Интраартикуларна апликација на медикаменти – 2000 ден.
  • Репозиции на фрактури – 2000 ден.
  • Апликација на гипс и гипсени лонгети – 1000 ден.
  • Мини хирушки интервенции – 4000 ден.
  • Ординирање на ортопедски помагала – 1500 ден.
  • Издавање на лекарски уверенија – 6000 ден.

Leave a Comment