• Физикален преглед на цело тело кај возрасни 
 • Физикален преглед на цело тело кај деца 
 • Физикален преглед на цело тело кај бебиња 
 • Ултразвучна дијагностика на мускулоскелетен систем кај возрасни 
 • Ултразвучно пратење на состојбата и напредокот на колковите кај бебиња 
 • Интраартикуларна апликација на медикаменти 
 • Пункција 
 • Репозиции на фрактури 
 • Апликација на гипс и гипсени лонгети 
 • Мини хирушки интервенции 
 • Ординирање на ортопедски помагала 
 • Издавање на лекарски уверенија 

Leave a Comment