Остеоартритис

Остеоартритис Претставува најчестата форма на артритис, кој влијае на милиони луѓе ширум светот. Тоа се случува кога заштитната ‘рскавица на краевите на вашите коски се намалува со текот на времето. Остеоартритисот може да го оштети зглобот во вашето тело, нарушувањето најчесто ги зафаќа зглобовите во вашите раце, колена, колкови и ‘рбет. Симптомите на остеоартрити обично…

Read More

Услуги

Физикален преглед на цело тело кај возрасни  Физикален преглед на цело тело кај деца  Физикален преглед на цело тело кај бебиња  Ултразвучна дијагностика на мускулоскелетен систем кај возрасни  Ултразвучно пратење на состојбата и напредокот на колковите кај бебиња  Интраартикуларна апликација на медикаменти  Пункција  Репозиции на фрактури  Апликација на гипс и гипсени лонгети  Мини хирушки интервенции …

Read More

Вродени деформации кај новороденчиња

Промените на стапалата се помеѓу првите нешта кои ги забележуваат родителите и најблиските кај новороденчињата. Тоа е разбирливо бидејќи овие промени се лесно видливи и забележливи. Токму заради тоа родителите се често пати збунети дали е се во ред со стапалата на детето. Положбата на стапалата на новороденчињата најчесто е резултат на положбата на бебето…

Read More

Вродени деформации на коленото

Genu valgum Представува валгусна деформација на коленото. Moже да се сретне како еднострано и двострано. Кога аголот помеѓу оската на колкот и оската на подколеницата е отворен према надвор и е поголем од 8 степени имаме патолошка девијација. Деформацијата може да биде вродена или стекната. Вродена е во присуство на хипоплазија на латералнит феморален кондил,…

Read More

Вродени деформаци на колкот

Dysplasia coxae congenita   Развојна дисплазија на колкот претставува претставува неправилен развиток на зглобот на колкот со нарушување на окоскувањето на ацетабулумот (зглобната чашка). Конгениталното (вродено) исчашување пак преставува изместување на главата на бутната коска од нејзината централна позиција во ацетабулумот. Причини Нема една конкретна причина за појава на развојна дисплазија на колкот. Причините за…

Read More

Испакнат граден кош

Pectus carinatum Заболувањето на коските на градниот кош е причина за настанување на деформација која се јавува во три вида: испакнати, вдлабнати и рамни гради. Испакнатите гради најчесто се јавуваат во раното детство и се последица на рахитис, а во многу ретки случаи може да биде и вродена деформација. Клиничката слика на овој деформитет е…

Read More

Вдлабнат граден кош

Pectus exavatum Овој деформитет може да остави сериозни последици во психичкиот развој на децата со манифестирање на комплекси и срам од своето тело,срам да се оди на физичко или на плажа, и секако инфериорност пред спротивниот пол. Покрај ова може да се јават и органски пореметувања, пред се во работата на срцето (појава на аритмии…

Read More

Лордоза

Лордоза Представува пренагласена кривина во лумбалниот дел на рбетот (во крстот). Воглавно е  последица на слабоста на стомачните мускули, но и на деформитет на стапалата и колената кои ги доведуваат нозете и карлицата во неправилна положба што се компензира со нагласена кривина во лумбалниот дел на рбетот. Кога го набљудуваме детето  од страна (од профил) ќе…

Read More

Кифоза

Kyphosis   Р’бетот заболен од кифоза, покажува искривување на горниот дел на грбот, давајќи му да детето т.н. излгед на грпка.Кифозата е дефинирана како закривување на ‘рбетот со конвексност. Таа е ексесивна или патолошка кога степенот на искривеност изнесува повеќе од нормалните 20 до 45 степени. Се забележува на рендгенска снимка земена од страна (странично).…

Read More

Превентива

Сите долу наведени дијагнози успешно се санираат,единствениот услов е навремено дијагностицирање !   Сколиоза Кифоза Лордоза Пектус екскаватум (Вдлабнат граден кош) Пектус Каринатум (Испакнат граден кош) Вродени деформации на колкот Вродени деформации на колена Вродени деформации на стапала  

Read More