Услуги

Физикален преглед на цело тело кај возрасни  Физикален преглед на цело тело кај деца  Физикален преглед на цело тело кај бебиња  Ултразвучна дијагностика на мускулоскелетен систем кај возрасни  Ултразвучно пратење на состојбата и напредокот на колковите кај бебиња  Интраартикуларна апликација на медикаменти  Пункција  Репозиции на фрактури  Апликација на гипс и гипсени лонгети  Мини хирушки интервенции …

Read More

Вродени деформации на коленото

Genu valgum Представува валгусна деформација на коленото. Moже да се сретне како еднострано и двострано. Кога аголот помеѓу оската на колкот и оската на подколеницата е отворен према надвор и е поголем од 8 степени имаме патолошка девијација. Деформацијата може да биде вродена или стекната. Вродена е во присуство на хипоплазија на латералнит феморален кондил,…

Read More

Вродени деформаци на колкот

Dysplasia coxae congenita   Развојна дисплазија на колкот претставува претставува неправилен развиток на зглобот на колкот со нарушување на окоскувањето на ацетабулумот (зглобната чашка). Конгениталното (вродено) исчашување пак преставува изместување на главата на бутната коска од нејзината централна позиција во ацетабулумот. Причини Нема една конкретна причина за појава на развојна дисплазија на колкот. Причините за…

Read More

Вдлабнат граден кош

Pectus exavatum Овој деформитет може да остави сериозни последици во психичкиот развој на децата со манифестирање на комплекси и срам од своето тело,срам да се оди на физичко или на плажа, и секако инфериорност пред спротивниот пол. Покрај ова може да се јават и органски пореметувања, пред се во работата на срцето (појава на аритмии…

Read More

Лордоза

Лордоза Представува пренагласена кривина во лумбалниот дел на рбетот (во крстот). Воглавно е  последица на слабоста на стомачните мускули, но и на деформитет на стапалата и колената кои ги доведуваат нозете и карлицата во неправилна положба што се компензира со нагласена кривина во лумбалниот дел на рбетот. Кога го набљудуваме детето  од страна (од профил) ќе…

Read More

Кифоза

Kyphosis   Р’бетот заболен од кифоза, покажува искривување на горниот дел на грбот, давајќи му да детето т.н. излгед на грпка.Кифозата е дефинирана како закривување на ‘рбетот со конвексност. Таа е ексесивна или патолошка кога степенот на искривеност изнесува повеќе од нормалните 20 до 45 степени. Се забележува на рендгенска снимка земена од страна (странично).…

Read More