• Физикален преглед на цело тело кај возрасни
 • Физикален преглед на цело тело кај деца
 • Физикален преглед на цело тело кај бебиња
 • Ултразвучна дијагностика
 • Ултразвучно пратење на состојбата и напредокот на колковите кај бебиња
 • Ултразвучна скрининг дијагностика и третман на остеопороза
 • Интраартикуларна апликација на медикаменти
 • Блокади
 • Репозиции на фрактури
 • Апликација на гипс и гипсени лонгети
 • Мини хирушки интервенции
 • Ординирање на ортопедски помагала
 • Издавање на лекарски уверенија